הכנה לבגרות במתמטיקה

הכנה לבגרות במתמטיקה

תיאור הקורס